Longontsteking alleen beter met Pea-opt

Een arts meldde het volgende:

Vrouw 72 jaar, gebruikt  PEA met het opt keurmerk bij longontstekingen. (in 2014 en 2015). Nadat verpakking op was overgestapt naar een nieuwe goedkopere pure PEA capsule verpakking, maar liet me weten dat ze hier niks van merkt dat het werkt. Ze mistte het effect. Ook zonder het goedkopere PEA helemaal op te maken teruggestapt naar het oude vertrouwde merk met het PEA-opt keurmerk.

 

Commentaar: PEA optimaal gecertificeerd is nog geen PEA-opt

PEA is niet geschikt om alleen in te zetten bij een duidelijke infectie van de long, wel naast een antibioticum. Soms zijn longontstekingen niet veroorzaakt door bacterien, maar zijn ze meer immunologisch gestoorde reacties, bijvoorbeeld bij sarcoidose. In alle gevallen kan de ontstekingsremmer PEA zinvol zijn, mits gekozen wordt voor een werkzaam product.

Alleen de PEA capsules die het PEA-opt keurmerk hebben gekregen voldoen daaraan, alleen die zijn klinisch getest.

Er zijn momenteel zelfs PEA capsules die in hun marketing stellen: PEA optimaal gecertificeerd. Dat zijn dus niet PE capsules die het PEA-opt certificaat dragen. Dat PEA-opt beeldmerk moet er echt bij staan wil je zeker weten dat je een werkzaam PEA preparaat hebt gekozen.

PEA-opt bij kinkhoest en Giardia

Een arts liet ons weten:

Een meisje van 13 jaar zat in een klas waar de kinkhoest uitbrak. Zij kreeg PEA (met PEA-opt keurmerk) voorgeschreven van haar natuurarts. Haar herstel vergeleken met die van de klasgenoten die tegelijkertijd kinkhoest hadden verliep op langere termijn veel beter ondersteuning op korte termijn leek weinig verschil, herstel na 3 maanden was duidelijk beter.

De arts maakte als aantekening: dit is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek, puur registratie van waarneming….

Verder had het meisje een Giardia besmetting waarbij ze veel klachten ervoer. (zeer moe, buikpijn, misselijk, veel gewichtsverlies). Haar ouders kochten een goedkoop PEA preparaat. Dit had geen effect op de klachten. Pas bij overstappen op het originele preparaat (met PEA-opt keurmerk) namen de klachten weer af.

Zie ook: PEA voor kinkhoest

Achilles pees sport letsel en herstel bevorderen met PEA

Te veel hard lopen kan veel stress geven op de Achilles pees. Dan krijg je pijn aan je hiel bij hardlopen. Tegenwoordig pakken ook oudere mensen het hardlopen weer op. Ze maken dan enkele grote fouten, en onderschatten de tijd die nodig is om weer een conditie op te bouwen.

Een 55 jarige actieve vrouw, van beroep verloskundige, had sinds haar 45 ste veel gesport en vervolgens te druk. Ze ging weer hardlopen, omdat haar gewicht uit de hand liep. Een rondje van circa 4 km in jog leverde veel spierpijn op en binnen enkele dagen ook hielpijn. Die blessure pijn verdween niet ondanks aanpassen van het train schema.

Ze hoorde van PeaPlex en begon het in te nemen. Na enkele weken nam de pijn af en stap voor stap kon ze haar trainingsschema weer oppakken.

PeaPlex hielp Diabetes Patient de pijnvrije zone in

Man van 1964, met Diabetes Mellitus type 2, behandeld met metformine meldde zich bij ons. Hij slikte 3 maal daags 500 mg metformine

Hij had sinds een jaar tintelingen in de tenen en een dof gevoel. Ook had hij prikkelingen en brandende pijn, en dat alles veroorzaakte veel problemen en hij sliep erg slecht, maximaal 3 uurtjes per nacht. Zijn pijn scoorde hij 8 op een 10 punts schaal en de pret in het leven was een 5.

Wij begonnen de behandeling met PEA creme en Pea capsules, en binnen enkele weken werden de problemen minder. Wij voegden toen bij amitriptyline-PEA creme en veranderde de PEA capsules naar perplex capsules. De verbetering zette door, en de brandende pijn verdween volkomen. Ook de tintelingen verdwijnen vrijwel geheel, alleen het doffe gevoel bleef. Dat laatste is ook logisch, want dat komt door de uitval van zenuwen door de suiker). Tijdens het consult zei hij dat het 1000 x beter was dan dat het was, en dat hij zijn beroep weer zonder problemen kon uitvoeren (manager op technisch vlak).

In dit geval is de PeaPlex een betere keuze, omdat metformine, een goed middel tegen diabetes, de vitamine B reserves uit lijkt te putten, en daardoor functioneren de zenuwen minder. Met PEA enerzijds en de daarmee gecombineerde geselecteerde vitamines uit de B groep anderzijds, zoals in PeaPlex wordt dan op meerdere niveaus de zenuwen beschermd en de pijn verminderd.

10 jaar hooikoorts weg met PeaPlex

Een patient liet ons het volgende weten op de vragen die hij van zijn therapeut kreeg:

1.       Hoe lang had je al last van hooikoorts ?

10 jaar ongeveer

2.       Kwam de hooikoorts ieder jaar terug ?

ja elk jaar in het voorjaar

3.       Gebruikte je voor inname van PeaPlex andere middelen tegen hooikoorts en zo ja, waren je ervaringen daarmee ?

Ja ik gebruikte allerfree en dit werkte goed

4.       Welk cijfer geef je de ‘last’ van de hooikoorts (op een schaal van 1-10) VOOR gebruik van PeaPlex ?

9

5.       Welk cijfer geef je de ‘last’ van de hooikoorts (op een schaal van 1-10) TIJDENS gebruik van PeaPlex  ?

3 soms nog een klein beetje last van jeukende ogen. En heel soms een niesaanval. Maar dit was hiervoor veel meer.