Kies het juiste PEA preparaat!

De belangrijkste stap als u palmitoylethanolamide wilt gebruiken, is het juiste preparaat kiezen. Dat is van groot belang omdat er tegenwoordig vele, ook kwalitatief zeer dubieuze middelen op de markt gebracht zijn. Middelen die pretenderen zuiver te zijn, of 100% PEA te bevatten. Maar als je dat checkt, bij die bedrijven die een analyse certificaat hebben, dan blijkt al meteen dat er geen 100% op staat…..

Daar begint het al mee. Verder zijn er ook bedrijven die de klanten op andere wijzen zand in de ogen strooien, met geheel onbewezen claims. Een PEA producent beweert bijvoorbeeld: ‘Best opneembare vorm ooit!’, dat soort uitingen zijn nonsense en misleiden de koper.

Vooralsnog alleen de PEA capsules met het Pea-opt keurmerk geven daadwerkelijk een meetbare verhoging van PEA in het bloed na inname!

Kies een PEA preparaat dat bewezen werkzaam is

Dat is de beste tip. PEA preparaten genoeg, maar welke soort heeft bewezen effectiviteit, veiligheid en zuiverheid? Dat is in wezen makkelijk, dat zijn alle PEA preparaten die volgens een speciaal patent gemaakt zijn, en die daardoor of het PEA-opt keurmerk dragen, of (Italiaanse) preparaten die PEA-um of PEA-m bevatten. In Nederland zijn de PEA preparaten die het PEA-opt keurmerk dragen gemaakt volgens een speciaal patent, waardoor o.a. de zuiverheid en de fijne verdeling van de deeltjes gegarandeerd is. Deze preparaten zijn ook allen uitgebreid ingezet bij patienten en er zijn wetenschappelijke publicaties over verschenen.

Normast (Italie) en PeaPure (Nederland)

Het zijn de originele preparaten uit Italie (Normast) en het originele PeaPure (en de PeaPlex) die in Nederland geproduceerd worden, die allen volgens een specifiek gepatenteerd productieproces gemaakt worden, opdat de PEA deeltjes optimaal in het lichaam hun werking kunnen ontplooien. Deze PEA preparaten bevatten namelijk een speciale mix van kleine, fijne en ultrafijne deeltjes, waardoor de werkzaamheid op verschillende gebieden uitgeoefend kan worden: als prophylaxe (bijvoorbeeld tegen griep en verkoudheid), als ondersteuning van de zenuwen (fijn) en speciaal vor het centrale zenuwstelsel (ultrafijn). In Italie geven ze dat aan met PEA-m en PEA-um. PEA-m staat voor gemicroniseerde PEA, dat zijn deeltjes die kleiner zijn dan 15 micron, en PEA-um dat zijn deeltjes die kleiner zijn dan een derde daarvan, 5 micron.

Voor al deze preparaten zijn gepubliceerde studies te vinden, waaruit de werking en de veiligheid blijkt. Dat geldt niet voor de vele ‘me-too’ preparaten die in 2015 en 2016 op de markt verschenen. Geen daarvan heeft het PEA-opt merkteken gekregen, om de doodeenvoudige reden dat de productie niet volgens een gestandaardiseerd en gepatenteerd proces verlopen is.

Op de website van het instituut voor neuropathische pijn is een en ander in detail uitgelegd. 

Zie ook PEA vraag en antwoorden

Waarom vinden bij de juiste PEA keuze zo belangrijk?

Omdat PEA een nieuw principe is, waarop een geheel nieuwe geneeskunde is gebaseerd, de autacoid geneeskunde. Die geneeskunde is geheel gebaseerd op de activatie van het natuurlijke heelvermogen met lichaamseigen moleculen. Een pure, natuurlijke wijze van genezen dus. Om die autacoid geneeskunde goede bekendheid te geven, en het is een van de enige wetenschappelijke wijze waarop de geneeskunde meer natuurlijk gemaakt kan worden, willen we het beste voor de patient en voor de ervaring van de patient. Daarom is de keuze voor een optimaal product zo belangrijk. Omdat anders de naam van deze nieuwe geneeskunde al meteen vanaf het begin discutabel wordt,  en dat willen we niet!