Longontsteking alleen beter met Pea-opt

Een arts meldde het volgende:

Vrouw 72 jaar, gebruikt  PEA met het opt keurmerk bij longontstekingen. (in 2014 en 2015). Nadat verpakking op was overgestapt naar een nieuwe goedkopere pure PEA capsule verpakking, maar liet me weten dat ze hier niks van merkt dat het werkt. Ze mistte het effect. Ook zonder het goedkopere PEA helemaal op te maken teruggestapt naar het oude vertrouwde merk met het PEA-opt keurmerk.

 

Commentaar: PEA optimaal gecertificeerd is nog geen PEA-opt

PEA is niet geschikt om alleen in te zetten bij een duidelijke infectie van de long, wel naast een antibioticum. Soms zijn longontstekingen niet veroorzaakt door bacterien, maar zijn ze meer immunologisch gestoorde reacties, bijvoorbeeld bij sarcoidose. In alle gevallen kan de ontstekingsremmer PEA zinvol zijn, mits gekozen wordt voor een werkzaam product.

Alleen de PEA capsules die het PEA-opt keurmerk hebben gekregen voldoen daaraan, alleen die zijn klinisch getest.

Er zijn momenteel zelfs PEA capsules die in hun marketing stellen: PEA optimaal gecertificeerd. Dat zijn dus niet PE capsules die het PEA-opt certificaat dragen. Dat PEA-opt beeldmerk moet er echt bij staan wil je zeker weten dat je een werkzaam PEA preparaat hebt gekozen.

PeaPlex hielp Diabetes Patient de pijnvrije zone in

Man van 1964, met Diabetes Mellitus type 2, behandeld met metformine meldde zich bij ons. Hij slikte 3 maal daags 500 mg metformine

Hij had sinds een jaar tintelingen in de tenen en een dof gevoel. Ook had hij prikkelingen en brandende pijn, en dat alles veroorzaakte veel problemen en hij sliep erg slecht, maximaal 3 uurtjes per nacht. Zijn pijn scoorde hij 8 op een 10 punts schaal en de pret in het leven was een 5.

Wij begonnen de behandeling met PEA creme en Pea capsules, en binnen enkele weken werden de problemen minder. Wij voegden toen bij amitriptyline-PEA creme en veranderde de PEA capsules naar perplex capsules. De verbetering zette door, en de brandende pijn verdween volkomen. Ook de tintelingen verdwijnen vrijwel geheel, alleen het doffe gevoel bleef. Dat laatste is ook logisch, want dat komt door de uitval van zenuwen door de suiker). Tijdens het consult zei hij dat het 1000 x beter was dan dat het was, en dat hij zijn beroep weer zonder problemen kon uitvoeren (manager op technisch vlak).

In dit geval is de PeaPlex een betere keuze, omdat metformine, een goed middel tegen diabetes, de vitamine B reserves uit lijkt te putten, en daardoor functioneren de zenuwen minder. Met PEA enerzijds en de daarmee gecombineerde geselecteerde vitamines uit de B groep anderzijds, zoals in PeaPlex wordt dan op meerdere niveaus de zenuwen beschermd en de pijn verminderd.

10 jaar hooikoorts weg met PeaPlex

Een patient liet ons het volgende weten op de vragen die hij van zijn therapeut kreeg:

1.       Hoe lang had je al last van hooikoorts ?

10 jaar ongeveer

2.       Kwam de hooikoorts ieder jaar terug ?

ja elk jaar in het voorjaar

3.       Gebruikte je voor inname van PeaPlex andere middelen tegen hooikoorts en zo ja, waren je ervaringen daarmee ?

Ja ik gebruikte allerfree en dit werkte goed

4.       Welk cijfer geef je de ‘last’ van de hooikoorts (op een schaal van 1-10) VOOR gebruik van PeaPlex ?

9

5.       Welk cijfer geef je de ‘last’ van de hooikoorts (op een schaal van 1-10) TIJDENS gebruik van PeaPlex  ?

3 soms nog een klein beetje last van jeukende ogen. En heel soms een niesaanval. Maar dit was hiervoor veel meer.

Traumatisch polsprobleem na lopen met stok voor knieband letsel

Een 24 jarige actieve sporter en student sprong een keer te ver en beschadigde zijn kniebanden. Operatie volgde. Daarna revalidatie, en ontzien van de knie door hinkepinke met een stok. Zo een stok waar je je hand doorheen steekt en dan daarmee voortstrompelt. Dan komt er veel druk op de pols. Binnen enkele weken had de jonge sporter dan ook polsproblemen, en die gingen niet meer weg en werden chronisch.

Hij startte een traject bij een fysiotherapeut en startte ook met PeaPure. Het revalidatie traject van de pols bleek uiterst snel te gaan, en de fysio merkte op dat hij niet begreep dat een dergelijke ernstige stoornis van functie zo snel verbeterde.

PEA blijkt vaker sport trauma of letsels snel te kunnen verminderen.